Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden van Smorre Partyverhuur

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huur- en verhuurovereenkomsten waarbij Smorre Partyverhuur als verhuurder optreedt.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor overmacht, die de aflevering van zijn goederen belemmert.
Na beëindiging van de huurtermijn stelt de verhuurder zich niet aansprakelijk voor achtergebleven voorwerpen van de huurder.
Alle offertes zijn geheel vrijblijvend voor beide partijen.

Alle prijzen op deze website zijn per stuk en exclusief transportkosten en 21% BTW.

Indien ervoor gekozen wordt om alles veegschoon en ontdaan van etensresten in te leveren berekenen wij hier afwaskosten voor. Mocht ervoor gekozen worden om de spullen zelf af te wassen komen de afwaskosten te vervallen, echter dient dan alles dan wel vaatwas schoon ingeleverd te worden. Wel willen wij u vragen om de artikelen te rangschikken en terug te doen in de kratten waarin deze geleverd zijn en het glaswerk op zijn kop in de krat te plaatsen.

( Voor glaswerk en servies per krat houdt dit in € 1,50 per krat, maar voor servies, glaswerk en bestek per stuk, houdt dit in € 0,07 per item ) De factuur voor schoonmaakkosten wordt achteraf verstuurd, net als de factuur inzake manco producten.

Doordeweeks worden de huurgoederen een dag van tevoren bezorgd en een dag na gebruik retour gehaald. Huurgoederen voor het weekend worden vrijdags bezorgd en maandags retour gehaald. Het weekendtarief is gelijk aan het tarief voor 1 dag huur. De week begint bij ons vanaf maandag. Op zondag zijn wij gesloten voor partyverhuur.

Verplichtingen van de huurder

De huurder dient netjes en zorgzaam om te gaan met gehuurde goederen, dit houdt in dat de materialen schoon en droog behoren te staan. Annulering van huuropdrachten dient tenminste 48 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden.
Voor huurgoederen die reeds op het bezorgadres zijn afgeleverd, wordt 100% van het huurtarief in rekening voor de huurder gebracht.

Bezorgen & retourneren

Bezorgen en retourneren van de huurgoederen geschiedt op het bezorgadres en uitsluitend op de begane grond, verrijdbaar  tot aan de voordeur. Dit vind plaats via mobiel transport vanaf de openbare weg. Dat wil zeggen op karren, rolcontainers, materiaal op wielen, dit dient te geschieden op een verharde ondergrond ( geen gras of grind ).

Al onze verhuurartikelen worden zoveel mogelijk aangeleverd in kratten, kisten, rolcontainers, transportkooien en/of pallets. Deze emballage goederen blijven op het bezorgadres staan. Bij het ophalen van de verhuurartikelen dient alles net zo klaar te staan zoals u uw bestelling van ons ontvangen heeft, op dezelfde locatie als waar de goederen zijn bezorgd, schoon en droog.

Bezorg/-ophaalkosten in Naarden en Bussum  € 20,00
Bezorg / ophaal . Muiden, Muiderberg, Huizen, Laren, Blaricum, Hilversum, ‘s-Graveland, Ankeveen, Breukeleveen, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg  € 25,00
Bezorg / ophaal overige plaatsen op aanvraag, bij uw bestelling.
Afhalen klein materiaal.

Ophalen van klein partyverhuur materiaal is mogelijk op afspraak, u dient wel de bestelling via onze site te plaatsen, zodat wij de materialen voor u klaar kunnen zetten en dus ook weten dat u komt, retour van deze kleine partyverhuur materialen doen wij bij het ophalen met u in overleg afspreken, de retour dag is maandag.

Bij het vervoer van de goederen door huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan der goederen en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook tot stand gekomen, geheel voor rekening van huurder.

Voorwaarden partytenten.

Partytenten worden door Smorre Partyverhuur geplaatst en afgebroken, vrij van terrasmeubilair, schuttingen, takken en andere obstakels, mocht dit het geval zijn, dan dient huurder zorg te dragen voor snoeiwerk etc. Hoge patio-heaters, confetti ballonnen, gewone verlichting ( gloeilampjes ) tegen zeilen zijn verboden te gebruiken in/onder de partytenten.

Smorre Partyverhuur kan en mag in verband met extreem weer besluiten dat de partytenten niet geplaatst worden of geplaatste tenten uit voorzorg ( schade aan uw woning en of partytent ) af te breken, op basis van weercode oranje of rood, extreme sneeuwval. Dit in overleg met u de huurder.

Voorwaarden overige partyverhuur artikelen.

Het is verboden om plakband, tape, punaises, nietjes te gebruiken op alle partyverhuur artikelen.

U kunt het linnengoed vuil inleveren met inachtneming van de volgende aandachtspunten:

– Het laken dient droog te zijn (om weervlekken te voorkomen).
– Gebruik geen zout op een wijnvlek.
– Voorkom dat er kaarsvet op het laken komt.

Wanneer toch weervlekken of kaarsvet op het laken aanwezig is zijn wij helaas genoodzaakt het laken in rekening te brengen.

Ontvangst van huurgoederen.

Er dient iemand aanwezig te zijn om de huurgoederen in ontvangst te nemen en zorg te dragen voor afhandeling van de betaling.

Na ontvangst van de huurgoederen op het bezorgadres is de huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging.
Indien één van deze voorvallen plaatsvindt, zal buiten de huurprijzen om een vervangingsprijs worden berekend, u ontvangt hiervan een factuur achteraf.

Huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Klachten van de huurder moeten i.v.m. het verval van het recht om te reclameren op de bezorgdag van verhuurder terstond worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren.

Onze tellingen vanuit ons magazijn zijn bindend, mocht u niet tevreden zijn over de levering laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten, maar in ieder geval binnen 2 uur na levering. Dit voorkomt discussies en zijn wij nog in de gelegenheid om het probleem op te lossen.

Betaling van huurgoederen

Betaling van de huurgoederen dient per mobiele pin of contant bij aflevering voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen. Bij betalingen op rekening ( alleen voor vaste klanten ), dient de factuur binnen 8 dagen voldaan te worden.

Tenzij er op rekening van te voren moet worden voldaan.

Handelsregister K.v.K  Hilversum nr. 32139819

© Copyright 2018 – Smorre Partyverhuur
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend